ha-vel získal ocenění v soutěži Moravskoslezského kraje o nejlepší chytré řešení

ha-vel získal ocenění za projekt "Metropolitní síť chytrých senzorů pro monitoring životního prostředí v MSK regionu", z oblasti ICT Infrastruktury. V rámci projektu bude vyvinuta speciální webová a mobilní aplikace s vizualizací a interpretací dat získaných ze 40 senzorů hluku s komunikačním rozhraním sítě LoRa a 40 senzorů teploty a vlhkosti vzduchu s komunikačním rozhraním sítě LoRa. Občané se mohou v rámci aplikace zaregistrovat a na e-mail jim budou chodit aktuální hodnoty hluku, či teploty v Ostravě, včetně vizuálních map. Na základě těchto dat tak mohou uzpůsobit svoje oblečení, styl jízdy atd.

"Chytřejší kraj" je pilotní soutěž, jejímž cílem je podpořit a propagovat chytrá řešení, která mají přímý dopad na život občanů Moravskoslezského kraje. Za pomocí moderních technologií dokáží zkvalitnit jejich život, zlepšit služby, které používají a hlavně ušetřit čas či peníze. Soutěž byla rozdělena do pěti kategorií (debyrokratizace, zdravotnictví, infrastruktura, doprava, úspory) a v letošním roce se jí zúčastnilo 35 podnikatelů a spolků.