Akademie ha-vel

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00130

Název projektu

Vybudováním Obchodní, Manažerské i Odborné AKADEMIE HA-VEL k získání konkurenceschopnosti na českém trhu IT a telekomunikačních služeb díky vybudování a udržení špičkové kvality svých lidských zdrojů.

 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím  Operačního  programu  Lidské  zdroje  a  zaměstnanost  a  ze  státního  rozpočtu ČR.

 

Informace o projektu a jeho aktivitách

Dne 22.12.2009 bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Vybudováním Obchodní, Manažerské i Odborné Akademie HA-VEL k získání konkurenceschopnosti na českém trhu IT a telekomunikačních služeb díky vybudování a udržení špičkové kvality svých lidských zdrojů“.

Cílem projektu je vybudovat a realizovat ucelené systematické vzdělávání zaměstnanců společnosti ha-vel internet s.r.o. zasazené do kontextu firemní Obchodní, Odborné i Manažerské Akademie HA-VEL, která bude zaměřena jak na rozvoj měkkých dovedností, tak na rozvoj vzdělávání technických a odborných kurzů a školení. Společnost ha-vel internet s.r.o. je malou a ryze českou společností, která již na trhu IT a telekomunikačních služeb působí přes 13 let. V roce 2005 prošla společnost restrukturalizací s cílem nastavení nových pravidel a procesů řízení, zvýšení efektivity aktivit a upevnění pozice na trhu zacílením na nové perspektivní segmenty.

Páteří a klíčovým faktorem ovlivňujícím úspěch firmy na IT a telekomunikačním trhu je kvalita a špičkové knowhow znalostí svých pracovníků, a to jak obchodníků, tak programátorů a pracovníků technických profesí. S tímto je úzce spjata potřeba a nutnost permanentního vzdělávání a sledování vyvíjených trendových technologií, pořizování této špičkové techniky a softwaru, s čímž je spojena řada finančně velmi náročných školení a kurzů. Vzhledem k udržení postavení na trhu, v současné době umocňovaném problémovou ekonomickou recesí, je společnost ha-vel internet s.r.o. nucena zefektivnit všechny interní procesy a nastavit systém vzdělávání tak, aby byl komplexní, poskytoval přidanou hodnotu, využíval znalostí a kvality svých špičkových pracovníků, byl pro ně současně motivační, bránící fluktuaci a odlivu kvalitních pracovníků (trh IT je vysoce fluktuační, což je finančně náročné) a využíval inovativní prvky a formy vzdělávání.

Společnost se proto rozhodla v rámci projektu vytvořit a realizovat 3 klíčové akademie, a to: Obchodní Akademii, zaměřenou na rozvoj pracovníků obchodu a nákupu, Manažerskou Akademii, zaměřenou na rozvoj středního i top managementu a Akademii Odbornou, zaměřenou na rozvoj pracovníků technického oddělení.